Toegang tot de inhoud van TGirlsPlaza kan alleen via een registratie op TgirlsPlaza. Om toegang tot TGirlsPlaza te krijgen en te behouden, dien je akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. In deze voorwaarden word met TGirlsPlaza de beheerders van deze website bedoeld. Met 'je' of 'leden', worden de gebruikers van deze site bedoeld.

Door het accepteren van deze algemene voorwaarden ga je akkoord met en bevestig je naar TgirlsPlaza de volgende punten:

 1. Je bent minimaal 18 jaar of ouder.

 2. Je draagt er zorg voor, dat als er minderjarigen (jonger dan 18) in de buurt zijn ten tijden van dat jij op deze website zit, dat zij op geen enkele wijze in aanraking komen met de inhoud van deze website.

 3. De toegang tot TgirlsPlaza is vrijblijvend en vind plaats op eigen initiatief, omdat jij deze inhoud wilt bekijken, lezen of horen voor je eigen persoonlijke plezier, informatie of lering.

 4. TgirlsPlaza valt onder de in Nederland geldende wet- en regelgeving en je zult TgirlsPlaza niet gebruiken/bekijken in landen of op locaties waar de daar geldende wetgeving/regelgeving het niet toelaat.

 5. TGirlsPlaza kan niet alle foto's/teksten/video's en overige materialen die gepost worden door de leden op TGirlsPlaza controleren. We doen ons best, maar ook wij zien niet alles. Het kan dus zijn dat je de communicatie, foto's, audio of andere informatie van andere leden ongepast, kwetsend, schadelijk, onnauwkeurig, oneerlijk, misleidend of bedrieglijk vindt. Als je iets wat een ander lid heeft gepost echt te erg vind, meld het dan bij de beheerder van TGirlsPlaza, zodat TGirlsPlaza indien nodig gepaste maatregelen kan treffen.

 6. TGirlsplaza reguleert de communicatie tussen gebruikers onderling of tussen gebruikers en de diensten van TGirlsPlaza niet inhoudelijk. TGirlsPlaza heeft dan ook geen controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de verschillende onderdelen van de dienst. TGirlsPlaza is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van haar gebruikers, waaronder inbegrepen, maar niet alleen, de bestanden, gegevens en/of materialen die zij op de website van TGirlsPlaza beschikbaar stellen. TGirlsPlaza geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van bestanden, gegevens en/of materialen die door gebruikers beschikbaar worden gesteld.

 7. Je bent zelf persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik van deze website en de interactie met andere leden, waarbij je de normaal geldende fatsoensnormen zoals we die allemaal geacht worden te kennen, in acht dient te nemen. Het mag dan wel internet zijn, neemt niet weg dat ook op TGirlsPlaza respect en fatsoen hoog in het vaandel staan!

 8. Je op wat voor manier maar ook misdragen richting andere leden of beheer is niet toegestaan. Respectloos gedrag richting andere leden word niet getolereerd! Ruzie zoeken, expres een confrontatie opzoeken met andere leden, iemand die nee heeft gezegd blijven lastig vallen met verzoeken (in welke vorm dan maar ook) en andere misdragingen, zijn niet toegestaan en kan resulteren in verwijdering van de site.

 9. TGirlsPlaza kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de door de leden geplaatste foto's/teksten/video's en overige materialen. Ook eventuele schade (binnen of buiten tgirlsplaza) die een lid zou kunnen oplopen door het gebruik van TGirlsPlaza, valt buiten de verantwoordelijkheid van tgirlsplaza. Deze verantwoordelijkheid ligt volledig bij het lid, dat gebruik maakt van deze site en TGirlsPlaza wijst dan ook elke claim op welke manier dan ook af.

 10. Het is niet toegestaan auteursrechtelijk beschermd materiaal te plaatsen op TGirlsPlaza, zonder dat je daar toestemming voor hebt van de partij die de rechten bezit.

 11. TGirlsPlaza staat geen illegaal gedrag of inhoud met betrekking tot illegale activiteiten toe. Het is niet toegestaan om de diensten die TGirlsPlaza aanbied te gebruiken om lasterlijk, inbreukmakend, aanstootgevend of ander onwettig materiaal te publiceren, posten, verdelen of verspreiden. Hiertoe behoren met name, maar niet uitsluitend, kinderporno, bestialiteiten en incest, illegale drugs, software-piraterij en lastigvallen.

 12. TgirlsPlaza behoudt het recht voor, om profielen/foto's/teksten/video's en overige materialen van haar leden zonder opgaaf van reden te verwijderen als zij deze ongepast, kwetsend, schadelijk, onnauwkeurig, oneerlijk, misleidend of bedrieglijk vindt.

 13. Je zult deze website niet gebruiken voor commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke toestemming van TgirlsPlaza. Concreet houd dit in dat commerciële profielen niet toegestaan zijn, maar dat TGirlsPlaza wel open staat voor commerciële initiatieven. Neem hiervoor echter contact op met TGirlsPlaza en ga niet zomaar commerciële diensten aanbieden op je profiel.

 14. Je kan heel gemakkelijk per foto/video aangeven wie deze mag zien binnen de TGP community. Iedereen of alleen je site vrienden (of alleen jijzelf maar deze optie is een beetje zinloos). Kies bij het uploaden van naakt/erotische/porno foto's altijd voor 'Site vrienden only'. Er verschijnt dan een slotje bij de foto. Op die manier zien alleen je site vrienden de foto en belast je niet de leden die dat soort dingen liever niet zien. Iemand die dan zulke media niet wilt zien, kan dan zelf kiezen wel of niet bevriend met je te worden op TGP. Uiteraard zien je site vrienden deze foto's wel in hun stream voorbij komen.

  Als beheer foto's ziet die voor friends only behoren te staan, maar dat niet staan, dan zal beheer ze friends only zetten zonder daar verder melding over te doen. We willen echter iedereen verzoeken dit zelf in de gaten te houden en gewoon voor 'site vrienden' te kiezen bij het posten van naakt of erotisch materiaal.

  Uiteraard geld bovenstaande niet voor seksuele dillema's in tekst vorm. Als je ergens mee zit op seksueel gebied, vraag het gerust op het forum, in een groep als die er over is, op de chat of waar dan maar ook. Het zijn de foto's die vervelend kunnen zijn voor andere leden die daar niet op zitten te wachten.

 15. Je zult op geen enkele wijze foto's/teksten/video's en overige materialen, die door andere leden zijn gepost, gebruiken buiten de website (TgirlsPlaza) of aan derden (niet leden) tonen.

 16. Als je foto's/teksten/video's en overige materialen plaatst op TgirlsPlaza, waar anderen in vermeld worden of op afgebeeld staan buiten jezelf om, dan heb jij daar toestemming voor gehad van de persoon in kwestie. TGirlsPlaza controleert dit voor de rest niet en gaat uit van het goede fatsoen van de leden. Mocht je echter een foto of stuk tekst zien bij een ander lid waar jijzelf ongevraagd ook op staat, meld dit dan bij TGirlsPlaza, dan zullen wij het desbetreffende materiaal verwijderen en het lid die het gepost heeft er op aanspreken.

 17. Je zult andere leden niet ongevraagd spammen. Anders gezegd: niet de hele tijd berichtjes sturen naar hetzelfde profiel, als die ander er niet op zit te wachten of niet antwoord. Geen antwoord is vaak geen interesse. Blijf je iemand berichtjes versturen terwijl die andere er niet van gediend is, dan wordt dit beschouwd als het lastigvallen van andere leden en als SPAM en kan leiden tot verwijdering van TgirlsPlaza.

 18. TgirlsPlaza spant zich enorm in om de veiligheid van de leden te waarborgen en om er zorg voor te dragen dat niet-leden, geen toegang hebben tot het gesloten gedeelte van de site. Echter, TgirlsPlaza is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade aan de zijde van gebruiker, leden of derden, wat het gevolg is van onvoldoende beveiliging.

 19. TgirlsPlaza is ten alle tijde gerechtigd om de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen dan wel het gebruik van de website te beperken wanneer er bijvoorbeeld (niet uitsluitend) een noodzaak is voor het onderhoud of het aanpassen van de website, zonder dat hierdoor enig recht van het de leden op schadevergoeding of andere vorm van financiële uitkering tegen TGirlsPlaza mogelijk is. Indien mogelijk zullen wij onderhoud en eventueel buiten gebruik stellen van de site van te voren op de website aan de leden kenbaar maken, maar dit zal niet altijd mogelijk zijn.

 20. TGirlsPlaza is een community voor TGirls. Lid worden en deel nemen aan TGirlsPlaza is gratis. Wel is er de mogelijkheid voor de leden om te sponsoren om op die manier bij te dragen aan de in standhouding van TGirlsPlaza.

 21. Een profielfoto is verplicht op TGirlsPlaza en het moet een persoonlijke foto zijn. Je hoeft er echter niet herkenbaar op als je dat niet wilt. Met een beetje creativiteit heb je zo een onherkenbare, maar toch persoonlijke, profielfoto gemaakt. We raden echter wel aan om jezelf herkenbaar op de profielfoto te zetten. Op die manier zal je sneller contacten leggen, maar nogmaals, als je dit nog niet durft kan je gerust een onherkenbare profielfoto gebruiken van jezelf.

  Daarnaast mogen er op de profielfoto geen naakte edele delen zichtbaar zijn! Je profielfoto moet een foto van jezelf zijn waarbij je gekleed bent. Mocht je een foto van jezelf in lingerie willen gebruiken als profielfoto dan mag dat, maar zorg er dan voor dat het geen closeup is van wat voor edel deel maar ook! Dit zullen wij ook zien als naakt ook al is dat het (net) niet en is dus niet toegestaan! (Dus niet je zelf in een tangaslip hijsen en een closeup er van maken).

  Bij het niet hebben van een profielfoto, of het hebben van een ongeldige profielfoto kan je profiel zonder melding van onze zijde verwijderd worden van TGirlsPlaza!

 22. TGirlsplaza is as-is. TGirlsPlaza zal zich ten allen tijden inzetten om de aangeboden diensten draaiende te houden voor de leden. Technische problemen met betrekking tot de website zullen zo snel mogelijk worden opgelost, maar er kan geen indicatie afgegeven worden over de termijn waarin dit gebeurt.

 23. TGirlsPlaza kan ten allen tijden besluiten, zonder opgave van reden, om te stoppen met het aanbieden van sommige of alle diensten. Je hebt geen recht op een teruggave van een eventuele donatie of een deel daarvan. In het geval dat er word besloten met alle diensten te stoppen, zal TGirlsPlaza indien de situatie het toelaat, proberen een opvolger te vinden.

 24. Je profiel moet omschrijven wie jij bent en geen valse verwachtingen scheppen. Je voordoen op TGirlsPlaza als iemand anders zien wij als een faker en kan resulteren in een site-ban. Als TGirlsPlaza twijfelt aan de echtheid van een profiel, dan zullen wij een camcheck (controle per webcam om te kijken of de persoon is wie ze zegt dat ze is) eisen van het desbetreffende lid. Word hier niet op ingegaan, dan concluderen wij dat het een fake profiel is en volgen gepaste maatregelen.

 25. Je mag jezelf niet voordoen als een werknemer, tussenpersoon, beheerder of gespreksleider van TGirlsplaza, als je dat niet bent. Niet op TGirlsPlaza, maar ook niet daarbuiten!

 26. Het niet voldoen aan de algemene voorwaarden en/of de huisregels, die als gevolg kunnen hebben dat je profiel verwijderd/gebanned/gedeactiveerd word, geeft geen enkel recht tot teruggave van eventuele sponsorgelden of een gedeelte hiervan.

 27. TGirlsPlaza kan ten allen tijden de diensten die aangeboden worden veranderen/wijzigen. Ook kan TGirlsPlaza ten allen tijden besluiten om bepaalde diensten alleen voor sponsoren beschikbaar te stellen.

 28. Je houd je niet alleen aan de algemene voorwaarden, maar je bevestigd ook dat je op de hoogte bent van de huisregels, zoals elders op TGirlsPlaza omschreven. Je zult deze huisregels ook naleven tijdens het gebruik van de diensten die TGirlsPlaza aanbied. Het niet naleven van deze huisregels kan ook resulteren in een site-ban!

 29. Een overtreding van deze Algemene Voorwaarden of het niet houden aan de huisregels, zoals elders op TGirlsPlaza omschreven, kan resulteren in een verwijdering van TGirlsPlaza, een waarschuwing, een ban van alleen de chat of een Ban van heel TGirlsPlaza. Het is aan TGirlsPlaza om te besluiten wat te doen als je de regels overtreed en of deze maatregel voor een bepaalde tijd is of voor altijd. Restitutie van je eventuele sponsorgeld aan TGirlsPlaza is uitgesloten.

 30. TGirlsPlaza kan deze algemene voorwaarden of de huisregels ten allen tijden veranderen. Als er een wijziging plaats vind zal dat kenbaar gemaakt worden aan de leden op het forum van TGirlsPlaza of op de stream op de frontpage.

 31. TGirlsPlaza verstuurt zo nu en dan een nieuwsbrief. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden gaat u ook akkoord met het ontvangen van deze nieuwsbrieven. Het aantal nieuwsbrieven kan variëren, maar zal gemiddeld een paar keer per jaar zijn (maximaal 12 per jaar). Deze nieuwsbrieven zullen TGirlsPlaza nieuwtjes vermelden, maar kunnen ook reclame bevatten.

 32. Het publiek vermelden van telefoonnummers, e-mail adressen of adresgegevens op TGirlsPlaza is niet toegestaan. Als je met een ander lid dit soort gegevens uit wilt wisselen om tot een date te komen, kan je dit uiteraard wel in een privechat of via een prive bericht doen. Links naar profielen van je op andere social media vallen ook onder contact informatie en mogen ook niet publiekelijk gepost worden.

 33. Het posten van links naar andere websites of profielen op andere sites, is niet toegestaan. Hier zijn echter uitzonderingen op:

   1. Heb je een eigen website/blogger in beheer (zonder winstoogmerk) en wil je dat graag melden? Geen probleem om dat in je profiel tekst te noemen, zolang je op je eigen site ook maar minstens een banner/link plaatst naar TGirlsPlaza.

   1. Het melden van websites waar je zelf geen enkel commercieel belang in hebt is in de meeste gevallen geen probleem. Bijvoorbeeld het webadres noemen van een winkel waar je net je nieuwe hakken hebt besteld of een link naar een krantenartikel dat van toepassing is op tgirls en ga zo maar door. Zolang je er zelf geen commercieel belang in hebt is het meestal geen probleem.

  TGirlsPlaza behoudt het recht om links zonder opgave van reden te verwijderen van TGirlsPlaza. Bij twijfel of je wel of niet een link kunt posten? Vraag het gewoon even. Er zijn altijd tussen gevallen!

 34. Inactieve leden, die geen supporter zijn, worden na 4 maanden (of langer) van inactiviteit verwijderd. Mocht je nu van te voren weten dat je een X aantal maanden niet online kunt zijn, maar wil je je profiel wel behouden? geef dat dan even aan bij beheer.

(laatste wijzigingsdatum: 16 oktober 2021)